Muutoshankkeet

AMANDEL OY on erikoistuneet selvittämään laatu-, prosessi- ja tuottavuusongelmia erilaisissa tuotannoissa ympäri maailman. Olemme luoneet uusia ratkaisumalleja tuotannon, tuotekehityksen ja liiketoiminnan ongelmien selvittämiseksi. Olemme olleet mukana tekemässä muutoshankkeita erilaisiin organisaatioihin. Emme pelkää tarttua toimeen ja lähtökohtamme on nähdä metsät puilta monelta näkökulmalta.

Muutoshankkeissa hyödynnämme perinteisiä LEAN ja Six Sigma työkaluja sekä yrityksen yleisiä hyväksi todettuja tuotekehityksen- ja liiketoiminnanjohtamismenetelmiä. Muutoshankkeissa pyrimme keskittymään siihen, että yritys ja sen henkilöstä tekisi oikeita asioita oikeaan aikaan, ja että jokaisella työntekijällä on selkeä tehtävät organisaatiossa ja vastuut yrityksen liiketoiminnasta.

Caset

  • LEHTOSEN KONEPAJA

    Lehtosen Konepajan tärkeimmän asiakkaan uusien alihankinnan laatuvaatimusten toimeenpano ja konsultointiprojekti.

  • SIIRTORUUVI OY

    Nykytila-analyysi, tuotannon uudelleen organisoiminen, 5S ja Lean sekä laaja toimintajärjestelmän uudelleen organisoiminen.