Innovaatio syntyy rohkeudesta löytää ongelmalle ratkaisu!

AMANDEL Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehitys-, sekä konsultointiyritys.

AMANDEL auttaa sinua ratkaisemaan ongelmia ja luomaan jotain uutta. Päämäärämme on saada sinut ja yrityksesi menestymään paremmin. Amandel Oy tarjoaa palveluja yrityksille niiden konsultointitarpeissa, tutkimus- ja muutoshankkeissaan sekä uusien innovatiivisten tuotteiden tuotekehityshankkeissa.

Olemme erikoistuneet viemään läpi isojakin hankkeita. Meillä on kokemusta erilaisista yrityksistä ja tuotannoista ympäri maailman. Olemme luoneet erilaisia ratkaisumalleja uuden kehittämisessä ja muutoshankkeiden läpiviemisessä. Emme pelkää tarttua toimeen. Lähtökohtamme on auttaa Suomalaisia yrityksiä menestymään pitkällä tähtäimellä paremmin!

Missio

Pyrimme auttamaan yrityksiä löytämään toimivat toimintamallit ja prosessit sekä luomaan jotain uutta. Asiakkaidemme menestyminen ja tarpeet ovat etusijalla. Teemme työn aina realistisesti, tietotaitoon pohjautuen, mutta asiakkaan toiveita kuunnellen.

Visio

Innovatiivisten tuotteiden tutkija ja tuotekehittäjä. Yritysten muutoshankkeiden läpiviejä ja kilpailukyvyn parantaja sekä luotettava ja vastuullinen tuki asiakkaillemme. Meidän apuna on alan parhaat asiantuntijat, toimintaympäristöstä erottuvat menetelmät ja työkalut sekä intohimo auttaa asiakasta onnistumaan vaikeissa tilanteissa sekä muutosten läpiviemisessä.

Scroll to Top